Thursday, June 29, 2017

Koç Üniversitesinde Akademik Sansür

1900'lerin başında Buenos Aires ve Chicago kişibaşına gelirin en yüksek olduğu dünya şehirlerinden ikisi. 100 sene sonraki ayrışmanın en büyük etkenlerinden birinin eğitime verilen önem olduğunu okumuştum bir yerlerde. Eğitim ve akademik özgürlük olmadan ne demokrasi, ne ekonomik büyüme olur. Dün akademik özgürlüğün nerelere düştüğünü gösteren bir olaya şahit oldum.

Koç Üniversitesi'nde yapılacak Latin Amerika ve Türkiye konulu bir sempozyuma kabul edilen bir makale daha sonra fazla siyasi olduğu gerekçesi ile sempozyumdan çekiliyor. İşin hem traji-komik hem de aynı anda durumu birebir özetleyen yanı makalenin tezinin "özgürlüklerin, yerel elitlerin ekonomik çıkarları ile hükümetin ekonomik projelerinin örtüştüğü zaman baskılanabileceği" olduğu.

Tez'e şu adresten - tabi hala mahkeme kararı ile engellenmediyse- ulaşabilirsiniz:

https://www.academia.edu/33678517/Elite_Interests_and_Media_Suppression

Tez'in girişinden şu cümleyi tercüme ettim, Yasemin Hanım'a ayıp olmaz ise paylaşmak isterim:

"Bu makalede medyayı yanına almada neden bazı hükümetlerin başarılı, neden bazı hükümetlerin başarısız olduğu sorusunu soracağım. Medya yöneticileri hangi koşullar altında hükümetin adli ve idari gücüne izin verirler, hangi koşullar altında karşı çıkarlar? Hükümet baskısının yerel elitlerin rejimin genel ekonomik ve politik projesini desteklediğinde başarılı olduğunu savunacağım."

No comments: