Friday, November 04, 2011

How to fit 22 players in the penalty area

"Bana hep insanın akli bir varlık olduğu ögretildi,
Ama bundan hep kuşku duydum,
Çünkü aşk var hayatta, özveri var, feragat var,
Acı çekmek var, kısacası nedensizlik var,
Ve bunların en iyi ifadesi akıl dışılıktır,
Beşiktaş,
Futbolun akıldışı yanlarıyla övünmek,
Bunlarla gurur duymaktır."

"I was taught that man is a rational creation,
But I was always skeptical,
Since there are things in life like
Love, devotion, sacrifice, pain
All without a reason,
And all of these things are best expressed as irrationality,
Beşiktaş is to praise the irrationality in football,
Beşiktaş is to be proud of the irrationality in football."

Zeki Demirkubuz - Director

Link to the video.


No comments: