Tuesday, December 26, 2017

Kanun Dışı Kanunlar

08-11-2016 tarihli, 6755 numaralı Kanun Hükmünde Kararname, Madde 37:

MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.


24-12-2017 tarihli, 696 numaralı KHK'nin yukarıdaki maddeye yaptığı ek:

“(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

Savaş'ta bile "Savaş Suçları" tanımı var. Anayasa'yı geçin, taraf olduğumuz İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yıkıp geçen suçla dahil tüm suçları affeden bir yasa hukuka aykırıdır. Hükümet'in belirttiği gibi sadece 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni kapsasa bile bu af hukuk dışıdır.

Diyelim ki sadece 15 Temmuz'u kapsıyor, 15 Temmuz Darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemler ne zaman bitmiştir? Ya da bitecek midir? Elbette "nitelik" bu kanunu yazan, ve kendini tüm milletin sesi olarak gören kişi ve kişilerce belirlenecektir. Böylesine keyfi bir "kanun" hukuk dışıdır.

Resmi görevi yerine getirmeyen insanların eylemlerinin hangisinin Darbe'yi bastırmak için alınan "resmi" önlemler kapsamında olduğu nasıl belirlenecektir? Yine milletin sesi olarak kendini tayin eden kişi ve kişilerce belirlenecektir. Böylesine keyfi bir "kanun" hukuk dışıdır.

Diyelim ki bu kanun bir kereliğine çıktı. Umarım olmaz ama benzer bir kalkışma olması durumunda, nasıl olsa tüm suçları kapsayacak bir "sorumluluk dışıdır" kararnamesi çıkacaktır diye düşünen kötücül biri bu "hukuk yokluğunu" kendi amaçları için kullanmayacak mıdır? Bu kötücül insanlar büyük ihtimalle darbecilerden de olmayacak mıdır?

Esas soru şu:  Hukuk, Hukuk Dışılığı tanımlayabilir mi? Bir kere Hukuk Dşılığı hukuk'un içine sokan erk, artık Hukuk'a bir daha bağlı kalabilir mi?

Soruma cevabım: Hukuk'a Hukuk Dışılığı sokan Erk'in artık Hukuk'tan bahsetmesi bile trajik bir hatadır.

Bütün bunlar Noel Hediyesi olarak önlerine konarken Twitter'dan başka bir yere gidemeyen Muhalefet partilerinin tek çıkışı Demokratik Bir Blok oluşturarak Parlemento Dışı Muhalefet'i başlatmak olur. Yoksa binlerce sene sonra Roma İmparator'larının elinde oynattıkları Roma Senato'sundan farkı kalmadıklarını okur torunlarımız...

No comments: