Monday, June 08, 2015


"Başkanlık Sarayı'nı dolduran ölgün hava, hafta sonu pencerelerini gagalayarak içeri giren akbabaların kanat çırpmaları ile dağıldı. Pazartesi olduğunda ölü ve çürüyen bir başkanlığın tatlı kokusu tüm şehri yüzyıllık ataletinden uyandırdı."

Başkan Baba'mızın Sonbaharı
Gabriel -Gabi- Garcia MaquezNo comments: