Thursday, August 14, 2008

Season begins...Besiktasliyiz, Besiktasli!
Anlayamaz kimse bu aski,
Bekcisiyiz kopsa kiyamet,
Siyah beyaz bize emanet!

No comments: